Procesbeschrijving

Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019

Begin 2018 hebben de wethouders uit de regio rond Eindhoven Airport zich bij minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora Van Nieuwenhuizen, gemeld met het verzoek om in de regio de regie te houden over het proces dat moet leiden tot een voorstel aan de Tweede Kamer over het toekomstige civiele medegebruik (burgerluchtvaart) op Eindhoven Airport. Vervolgens is de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 opgericht door de minister. Deze stuurgroep ziet toe op een juiste gang van zaken in het proces waar gekomen wordt tot een besluit over de toekomstige invulling van de civiele luchtvaart vanaf Eindhoven Airport.

Proefcasus Eindhoven Airport

In oktober 2018 is Pieter van Geel door de minister van Infrastructuur & Waterstaat aangewezen als bestuurlijk verkenner. Hij heeft de opdracht om in april 2019 met een zo gedragen mogelijk advies te komen over de toekomst voor de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport. Deze proefcasus is gestart met fase waarbij in de thema’s ‘Gezondheid en klimaat’, ‘Economie’, ‘Omgevingskwaliteit’, ‘Governance en participatie’ en ‘Van buiten naar binnen’ alle feiten via vele onderzoeken naar boven zijn gehaald. Vervolgens gaat de bestuurlijk verkenner samen met zijn proefcasusteam van het ministerie van I&W in gesprek met overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om tot een zo gedragen mogelijk advies te komen. De bestuurlijk verkenner levert een advies aan de minister van I&W af, een voorstel voor een permanente participatiestructuur en een notitie met input voor de luchtvaartnota.

Meer informatie over de proefcasus is te vinden via de website: proefcasus-eindhovenairport.nl.

Besluit Tweede Kamer

Nadat de bestuurlijk verkenner zijn advies heeft uitgebracht aan de minister van I&W zal deze vragen aan de leden van de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019 om hier op persoonlijke titel een reactie op te geven. Dit alles dient als input voor het voorstel dat de minister vervolgens richting de Tweede Kamer gaat sturen. De minister bepaalt in dit proces welk voorstel zij aan de Tweede Kamer wil doen en welke wetten en/of regelingen daarvoor moeten worden aangepast. Er zal een besluit worden genomen over de periode 2020-2022 en 2023-2030. Dit heeft ermee te maken dat in 2023 het luchtruim wordt herzien en dit consequenties kan hebben voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport.