Grenscorridor N69

Wilt u meer weten over Grenscorridor N69 of wilt u met een select gezelschap of groep een bezoek brengen aan het informatiecentrum? Neem dan contact op met het infocentrum in Westerhoven om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Telefoonnummer: 040 – 2015330, b.g.g. 073 - 681 24 13
N69@brabant.nl, http://www.grenscorridorn69.nl/

Gebiedsopgave

Grenscorridor N69 is een gebiedsopgave waarbij vanuit verschillende onderdelen zorgvuldig wordt samengewerkt aan een betere leefomgeving en bereikbaarheid van de regio. Er komt een totaaloplossing voor regionaal en lokaal verkeer door de aanleg van een nieuwe weg en het nemen van lokale verkeersmaatregelen. Daarnaast investeren provincie, gemeenten, waterschappen en (natuur)organisaties in maatregelen ter ontwikkeling van landbouw, natuur, landschap, water en recreatie.

Planning

De provincie Noord-Brabant verzamelt momenteel informatie op basis waarvan een definitief ontwerp en kostenbegroting door aannemers gemaakt kan worden. In 2016 wordt bepaald welke bedrijf de nieuwe weg mag gaan bouwen. De start daarvan is gepland in 2017. Er zijn al aanvullende (verkeers)maatregelen uitgevoerd en er zijn er nog veel in voorbereiding om lokaal te zorgen dat het verkeer via de juiste wegen gaat rijden. Tot 2020 voeren de gemeenten op hun wegen diverse maatregelen uit. De investeringen in natuur, landschap, landbouw, recreatie en water lopen door tot 2025.

Volg info over Grenscorridor via @CorridorN69 | www.facebook.com/grenscorridor-N69 | www.grenscorridorn69.nl

Tags bij dit bericht:
  • Verkeersregels
  • Verkeersveiligheid