Risicokaart

In onze leefomgeving hebben we te maken met risico’s die kunnen leiden tot ongevallen of rampen. De gemeente Eersel wil u informeren over deze risico’s en wat wij eraan doen om deze zoveel mogelijk te beperken. U kunt zich op uw beurt dan voorbereiden, zodat u weet wat u moet doen als er toch iets gebeurt. 

Wij leven in een maatschappij waarin verschillende risico’s bestaan. Ongevallen zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te beperken. 

Risico’s in de gemeente Eersel

Ook in onze gemeente is een aantal risico’s aanwezig. Het aantal risicovolle objecten in onze gemeente is niet groot ten opzichte van bijvoorbeeld steden met grote industrieën. In Eersel hebben we wel risicovolle objecten zoals een aantal LPG tankstations, en een aantal bedrijven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. In en rond deze opslagplaatsen bestaat een verhoogd risico van explosie en/of brand. Bovendien kunnen uit een chlooropslag gevaarlijke stoffen lekken. 

Wat doet de gemeente?

Om de risico’s van de opslagplaatsen te minimaliseren zijn in de Wet milieubeheer eisen gesteld waaraan deze opslagplaatsen moeten voldoen. De gemeente Eersel of de provincie verleent de benodigde milieuvergunningen en controleert of de bedrijven zich aan deze vergunningen houden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de bedrijven zo veilig mogelijk opereren.

Een andere maatregel die we als gemeente treffen, is het opstellen van een algemeen rampenplan. De taken van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke diensten worden hierin beschreven. Er worden regelmatig rampenoefeningen georganiseerd op basis van dit plan, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op eventuele calamiteiten. 

Wat kunt u doen?

U kunt zich zelf ook voorbereiden op een eventuele calamiteit. Om te beginnen door na te gaan welke risicofactoren er in uw directe omgeving zijn. U kunt daarvoor de website http://www.brabant.nl/veiligheid raadplegen. Op deze website vindt u een risicokaart, waarop u de risicofactoren in uw omgeving kunt vinden. Op de website http://www.crisis.nl kunt u vervolgens lezen hoe u zich op de verschillende calamiteiten kunt voorbereiden. U kunt via deze website ook de risicowijzer downloaden. Op deze risicowijzer staat hoe u moet handelen als er iets gebeurt. 

Wij doen er als gemeente alles aan om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren. Als u zich ook goed voorbereidt, kunnen we er samen voor zorgen dat we eventuele calamiteiten het hoofd kunnen bieden. 

Risicokaart van de gemeente Eersel 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.