Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening

Het bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening maakt een aantal ontwikkelingen mogelijk en verbetert het bestemmingsplan Buitengebied 2017, zoals dat op 3 juli 2018 is vastgesteld.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 29 januari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en heeft vanaf 28 maart 2019 ter inzage gelegen, gedurende zes weken. Tijdens deze periode is beroep ingesteld. Daarbij is geen voorlopige voorziening ingediend met als resultaat dat het bestemmingsplan geheel in werking is getreden.

Bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan

De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Meulenbroeks, via 0497-531300 of per mail.