Bestemmingsplan Buitengebied herziening Donk 2-4

Het plan betreft het realiseren van vijf Ruimte voor ruimte woningen aan de Donk, waarbij voor twee woningen een wijzigingsprocedure zal moeten worden gevoerd en het omzetten van twee bestaande dienstwoningen naar reguliere woningen.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 26 september 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.