Bestemmingsplan De Poelenloop, eerste herziening

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor De Poelenloop, gelegen ten noordoosten van de kern Knegsel. Het is een aanpassing van het bestemmingsplan De Poelenloop. Het maakt het draaien van een bouwvlak aan de Zandoerleseweg en het verdiepen van de bouwvlakken tot 15 meter mogelijk.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 23 februari 2016 vastgesteld. Het plan is nu onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).