Bestemmingsplan Diepveldenweg

Het bestemmingsplan "Diepveldenweg" voorziet in de aanleg van een nieuwe tweebaansweg. Het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Eersel en Bergeijk en dient als ontsluitingsweg. Het doel is om het sluipverkeer in zowel het buitengebied als in de kernen aanzienlijk terug te dringen. Tevens zal de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein de Waterlaat worden vergroot. In de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd.

Stand van zaken

Vanaf 28 juni tot en met 26 juli 2018 was het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. We werken op dit moment aan een ontwerpbestemmingsplan dat ook ingaat op de ingediende inspraakreacties en vooroverlegreacties.

Bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan.
De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Cornelissen op het telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail.