Bestemmingsplan Duizel-Noord, eerste herziening

Het plan betreft een verhoging van het woningbouwaantal, het aanpassen van de woonbestemming en het openbaar gebied en het opnemen van een regeling ten behoeve van parkeernormen.

Stand van zaken
Plan is onherroepelijk in werking getreden.

Bestemmingsplan
Digitaal plan.
De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte op het telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail.