Bestemmingsplan Duizel-Noord

Voor Duizel-Noord is een nieuw bestemmingplan opgesteld om de woningbouw op deze locatie mogelijk te maken.

Stand van zaken

Het plan heeft vanaf 16 mei 2013 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is op 19 december 2013 vastgesteld. Tegen het plan is beroep ingesteld. Op 22 april 2015 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 7 juli een nieuw besluit genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Op 7 oktober 2015 heeft de Raad van State over het laatste besluit uitspraak gedaan, hiermee is het plan onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte. ruimte@eersel.nl of  0497-531300.