Bestemmingsplan Flinkert-West

Het plan "Flinkert-West" maakt de realisatie van 4 woningen mogelijk. 

Stand van zaken

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 9 augustus gedurende zes weken ter inzage gelegen.Gedurende deze termijn zijn geen beroepen ingediend. Het bestemmingsplan is dus onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

Klik hieronder om het bestemmingsplan te downloaden. Het plan kunt u hier digitaal raadplegen.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Joosten van het team Ruimte (per telefoon 0497-531300 of per mail).