Bestemmingsplan Herziening Koemeersdijk

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het woningbouwplan voor Koemeersdijk.

Stand van zaken

Het plan is 17 november 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.