Bestemmingsplan Herziening Landgoed Heijbroeck

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het Landgoed Heijbroeck, gelegen ten zuidoosten van de kern Eersel. Dit plan voorziet in de ontwikkeling van een landgoed van 22,5 hecatare met drie landhuizen.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).