Bestemmingsplan herziening Veneind 5, Wintelre

Het bestaande recreatiebedrijf ’t Caves wordt uitgebreid c.q. verbreed met ondersteundende en aanvullende dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van een laagdrempelige/kleinschalige 9 holes golfbaan met een driving range (oefengedeelte), alsmede een kleine zogenaamde pitch & puttbaan. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan herzien worden.

Stand van zaken

Het plan heeft vanaf 2 februari 2012 gedurende 6 weken als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn een 5-tal zienswijzen ontvangen. Op 29 november 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft met in gang van 20 december 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is beroep ingesteld bij de Raad van State. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bekendmaking in de Hint van 19 december 2012. Het plan is niet onherroepelijk, maar wel in werking getreden.

Naar aanleinding van de eerste herziening zijn de regels aangepast, zie voor meer informatie de pagina over deze herziening. De aangepast regels zijn hieronder toegevoegd.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Dooren van het team Ruimte, ruimte@eersel.nl of  0497-531300.