Bestemmingsplan Hoogstraat

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de aanpassing van het bestemmingsplan Hoogstraat ruimte-voor-ruimte locatie Eersel.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is 22 november 2016 vastgesteld. Het plan heeft vanaf 12 januari gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen. Het plan is in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk omdat er beroep is ingesteld.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.