Bestemmingsplan Jan Smuldersstraat 5 a, b, c en d Vessem

Voor het perceel Jan Smuldersstraat 5 a, b, c en d te Vessem is een plan in ontwikkeling voor het realiseren van vier gestapelde woningen. Het betreft een afwijking van het bestemmingsplan "Kom Vessem" zoals vastgesteld op 6oktober 2009.

Stand van Zaken

Het bestemmingsplan is op 24 februari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en ligt vanaf 17 maart 2011 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie voor meer informatie de bekendmaking. 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Zeegers van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.