Bestemmingsplan Kerkebogten 2016

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Kerkebogten. Het westelijke deel (fase I) is grotendeels ontwikkeld met woningbouw en maatschappelijke voorzieningen, dan wel in aanbouw (fase II). Het oostelijke gedeelte bestaat uit de nog niet ontwikkelde gebieden (fasen III, IV en V). Voor dit deel is een nieuw verkavelingsplan gemaakt. In de groene zuidrand van Kerkebogten is de mogelijkheid opgenomen voor een kleinschalige kinderboerderij.

Stand van zaken

Het plan is op 18 april 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is op 10 mei 2018 onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Raad van State. De beroepen zijn ongegrond verklaard.

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.