Bestemmingsplan KLG Europe Logistics Meerheide

Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de uitbreiding van transportbedrijf KLG Europe Eersel BV ten westen van bedrijventerrein Meerheide I.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 28 maart 2013 vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt heeft ter inzage gelegen vanaf 16 mei 2013 voor een periode van 6 weken. Gedurende deze termijn is geen beroep ingesteld.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden.

Het digitale plan.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per mail ruimte@eersel.nl.