Bestemmingsplan Kom Duizel

Het bestemmingsplan Kom Duizel voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de kern Duizel.

Status

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Op 9 oktober 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden.

Digitaal ruimtelijke plan.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte ruimte@eersel.nl of  0497-531300.