Bestemmingsplan Kom Eersel, herziening Bisschop Rythoviusweg 13

Het bestemmingsplan "Kom Eersel, herziening Bisschop Rythoviusweg 13" repareert een fout op de plankaart met betrekking tot het perceel Bisschop  Rythoviusweg 13 en het naastgelegen perceel.

Stand van zaken

Het plan is op 27 mei 2014 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 26 juni 2014. Het plan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte. ruimte@eersel.nl of  0497-531300.