Bestemmingsplan Kom Eersel, herziening Dreef 8

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de aanpassing van het bouwvlak op het perceel Dreef 8.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.