Bestemmingsplan Kom Eersel, herziening Kapelweg-Hoolstraat

Het plan maakt de herinvulling met vier woningen van de voormalige gemeentewerf mogelijk.

Stand van zaken

Het plan is 17 november 2015 vastgesteld.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.