Bestemmingsplan Kom Eersel, herziening Markt-Hint

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een deel van de tuinen aan de oneven zijde van de Markt. Het plan maakt het mogelijk om een deel van de tuinen te gebruiken voor de functie van het hoofdgebouw.  Tevens wordt een groter bouwvlak opgenomen op het perceel Markt 13. 

Stand van zaken

Het plan is op 16 april 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde plan lag vanaf 3 juni ter inzage. Gedurende deze termijn was het mogelijk om beroep in te stellen. Zie voor meer informatie de bekendmaking. Tijdens deze periode beroep ingesteld, vandaar dat het plan wel in werking is maar nog niet onherroepelijk.

Bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan.

De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte via telefoonnummer 0497-531300 of e-mail.