Bestemmingsplan Kom Knegsel, herziening dorpshart

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het Dorpshart Knegsel. Het westelijke deel voorziet in woningbouw op de locatie van de voormalige Leenhoef en de tennisvelden. Het oostelijk deel bevat de multifunctionele accommodatie.

Stand van zaken

Het plan is 30 mei 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.