Bestemmingsplan Kom Knegsel, herziening Woonbos

Het bestemmingsplan Kom Knegsel is gedeeltelijk herzien in verband met de uitspraak van de Raad van State.

Stand van zaken

Het plan heeft vanaf 24 januari 2013 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het plan is op 30 mei 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Het vastgestelde plan ligt vanaf 20 juni 2013 ter inzage. Op dit moment is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State, zie voor meer informatie de bekendmaking.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte. ruimte@eersel.nl of  0497-531300.