Bestemmingsplan Kom Wintelre

Voor de kom van Wintelre is een nieuw bestemmingplan opgesteld, omdat momenteel voor het gebied meerdere plannen golden. De gemeente wil voor alle kernen actuele bestemmingsplannen. Met dit nieuwe plan heeft de gemeente voor de kern Wintelre een nieuw en actueel plan.

Het plan bevat een regeling voor het bouwen en het gebruiken van grond en gebouwen. Daarnaast wordt beperkt ruimte geboden voor nieuwe ontwikkelingen.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is 26 januari 2012 vastgesteld. Op 14 november 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het plan is geheel onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per e-mail).