Bestemmingsplan Landgoed Landreij

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het Landgoed Landreij, gelegen ten noorden van de kern Vessem. Dit plan voorziet in de ontwikkeling van een landgoed van 10 hectare met twee landhuizen en de herbestemming van een agrarisch bedrijf.

Stand van zaken

Het  vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 9 januari 2013 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om beroep in te stellen, zie voor meer informatie de bekendmaking.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul Kieboom van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).