Bestemmingsplan Lantie 3 Vessem

Bestemmingsplan Lantie 3 Vessem

Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming naar en wonen, waarbij de cultuurhistorisch waardevolle boerderij gesplitst wordt in twee wooneenheden.

Stand van zaken

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk om beroep in te dienen. Zie voor meer informatie de bekendmaking.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Voor info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Liebregts van team Ruimte, via 0497-531300 of per e-mail.