Bestemmingsplan Parapluplan parkeren

Het bestemmingsplan “Parapluplan parkeren” is opgesteld omdat per 1 juli 2018 de parkeerregeling uit de Bouwverordening komt te vervallen. In het plan wordt een uniforme parkeerregeling opgenomen die dynamisch verwijst naar het huidige parkeerbeleid.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 25 september 2018 door de de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft van 18 oktober tot en met 28 november 2018 ter visie gelegen. Gedurende deze termijn was het mogelijk om beroep in te stellen, van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Meer informatie vindt u in de bekendmaking. Het plan is per 29 november 2018 onherroepelijk.

Bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan.
De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte op het telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail.