Bestemmingsplan Stokkelen 21 - Heibloem 16

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de percelen Stokkelen 21 en Heibloem 16 voor de sanering van de intensieve veehouderij op beide percelen. Aan de Stokkelen 21 worden twee Ruimte voor Ruimte woningen en een reguliere woning opgericht en wordt de bestaande langgevelboerderij gesplitst. Tevens wordt natuur langs de Run gerealiseerd. Aan de Heibloem 16 wordt een Ruimte voor Ruimte woning gerealiseerd en wordt de oprichting van een mantelzorgwoningen mogelijk gemaakt.  Ook wordt 660 m² statische opslag mogelijk gemaakt in de bestaande loods.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 29 september 2015 vastgesteld. Het plan is sinds 10 december 2015 onherroepelijk.

Bestemmingsplan

Op deze pagina staan de documenten van het bestemmingsplan.

Het digitale plan.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (telefoonnummer 0497-531 300 of per email)