Bestemmingsplan TerSpegelt en Boslucht

Het bestemmingsplan "TerSpegelt en Boslucht" voorziet in een planologische regeling voor het recreatiecentrum Ter Spegelt (Postelseweg 88), inclusief het bijbehorende bungalowpark en de voormalige bedrijfswoning, en het honden- en kattenpension Boslucht (Postelseweg 193).

Stand van zaken

Het plan is op 28 april 2015 vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft vanaf 2 juli 2015 ter inzage gelegen. Het plan is nu onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Borrenbergs van het team Ruimte. ruimte@eersel.nl of 0497-531300.