Omgevingsvergunning Aanpassing bouwmogelijkheden Rosheuvel

Het plan voorziet in de aanpassing de bouwmogelijkheden aan de Rosheuvel.

Stand van zaken

De vergunning is 27 januari 2016 verstuurd.  De vergunning is nu onherroepelijk.

Afwijken bestemmingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken staan op deze pagina.

Digitale omgevingsvergunning.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins van team Vergunningen via telefoonnummer 0497-531 300.