Omgevingsvergunning Boksheidsedijk 15 Eersel

Het plan voorziet in de vestiging van een kijk- en educatieboerderij aan de Boksheidsedijk 15 in Eersel. De omgevingsvergunning bestaat uit de activiteit afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en milieu. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan voor wat betreft de bouwregels en het gebruik van de grond en gebouwen.

Stand van zaken

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 13 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeentebalie van het gemeentehuis in Eersel. Gedurende deze termijn kunt u beroep instellen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden in de bekendmaking.

Afwijken bestemmingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het vergunningonderdeel afwijken van het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jorg Prins van team Vergunningen via telefoonnummer 0497-531 300.