Omgevingsvergunning Nieuwstraat 9, Eersel

De vergunning maakt  de uitbreiding van de supermarkt aan de Nieuwstraat 9 in Eersel mogelijk.

Stand van zaken

De vergunning is verleend. Zie voor meer informatie de bekendmaking van 26 augustus 2015. De uitbreiding is inmiddels gerealiseerd.

Afwijken bestemmingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het vergunningonderdeel afwijken van het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en digitaal inzien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen via telefoonnummer 0497-531 300.