Omgevingsvergunning Stevert 34, Steensel

Het plan voorziet in een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen van hondenvoerfabrikant Puro B.V. aan de Stevert 34 in Steensel. De omgevingsvergunning bestaat uit de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. Het onderdeel afwijken van het bestemmingsplan heeft betrekking op de goothoogte en dakhelling van de uitbreiding.

Stand van zaken

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken hebben met ingang van 15 december 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Burgemeester en wethouders hebben besloten om de omgevingsvergunning definitief te verlenen. Vanaf 1 maart ligt dit besluit gedurende zes weken ter inzage, waarbinnen belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie de bekendmaking.

Onderdeel afwijken van het bestemmingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende stukken voor afwijking van het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden.

Meer info

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Prins, team Vergunningen via 0497-531 300.