Omgevingsvergunning supermarkt Willibrorduslaan 8

Het plan voorziet in de uitbreiding van de supermarkt aan de Willibrorduslaan 8 in Eersel.

Stand van zaken

De verleende vergunning met bijbehorende liggen met ingang van donderdag 26 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage.

Afwijken bestemmingsplan

De ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het vergunningonderdeel afwijken van het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Prins, team Vergunningen via telefoonnummer 0497-531 300.