Vastgesteld wijzigingsplan “Hazenstraat 6, Eersel”

Stand van zaken

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan Hazenstraat 6, Eersel 5 juni 2019 is vastgesteld. Het plan ligt met ingang van 20 juni 2019 tot 1 augustus 2019 ter inzage in het gemeentehuis. 

Meer informatie vindt u in de bekendmaking.

Het plan is de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Buitengebied 2017”. Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het wijzigen van de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschappelijk en natuurlijke waarden” naar de bestemming “Wonen”.

Bestemmingsplan
Digitaal bestemmingsplan.
De documenten van het plan vind u op deze pagina.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ceres van der Krieken van het team Ruimte op het telefoonnummer 0497-531300