Wijzigingsplan Braak 2a, Vessem

Het plan voorziet in de wijzging van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor de realisatie van twee woningen. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan Kom Vessem.

Stand van zaken

Het ontwerpwijzigingsplan heeft met ingang van 21 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeentebalie. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend op het voorgenomen plan bij het college van burgemeester en wethouders. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft vanaf 30 augustus gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is onherroepelijk, omdat er tijdens de beroepstermijn geen beroep is ingesteld.

Het wijzigingsplan

De onderdelen uit het wijzigingsplan kunt u op deze pagina downloaden en hier digitaal inzien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via 0497-531 300 of ruimte@eersel.

 

Zie ook