Wijzigingsplan Eikenbocht 52, Knegsel

Het wijzigingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Eikenbocht 52 in Knegsel. Het maakt de bouw van een woning mogelijk. 

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 24 oktober 2017 vastgesteld. Het plan is onherroepelijk. Zie voor informatie de bekendmaking.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.