Wijzigingsplan Hoekdries 12/12a Knegsel

Het plan betreft de splitsing van het pand Hoekdries 12/12 a in Knegsel in twee woningen. Dit is mogelijk door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die hiervoor is opgenomen in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied".

Het wijzigingsplan

De onderdelen uit het wijzigingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Dooren van het team Ruimte via telefoonnummer 0497-531 300.