Wijzigingsplan Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 1

Het plan maakt door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Kom Eersel, eerste herziening” de verplaatsing mogelijk van een bestaande horecavestiging (de Pannekoekenbakker) van het Hint naar de Markt.

Stand van zaken

Het wijzigingsplan is 26 juni 2014 vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 3 juli ter inzage. Gedurende deze termijn was het mogelijk om beroep in te stellen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het plan is hiermee onherroepelijk.

Het plan

Het wijzigingsplan kunt u hieronder downloaden en hier inzien.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.