Wijzigingsplan Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 2

Het plan maakt door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Kom Eersel, eerste herziening” de bouw van een woning mogelijk van de Odradastraat naast nummer 100.

Stand van zaken

Het vastgestelde plan heeft vanaf 24 september 2015 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is geen beroep ingesteld. Het plan is hiermee onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het wijzigingsplan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.