Wijzigingsplan Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 4

Wijziging van het bestemmingsplan voor de realisatie van een woning aan de Draaiboom.

Het plan maakt door gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan “Kom Eersel, eerste herziening” voor de realisatie van een woning aan de Draaiboom.

Stand van zaken

Het plan is onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het wijzigingsplan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.