Wijzigingsplan Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 5

Het  wijzigingsplan  “Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 5”  heeft  betrekking  op  de  locatie op de hoek van de Nieuwstraat en de Willibrorduslaan.

Het plan maakt het mogelijk dat het aantal woningen opgehoogd wordt van 20 naar 36.

Stand van zaken

Het plan ligt is onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Borrenbergs van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.