Wijzigingsplan Kom Eersel, eerste herziening, wijziging 6

Het wijzigingsplan maakt de bouw mogelijk van een woning aan de Hint. Het perceel is gelegen nabij de parkeerplaats aan de Molenweg.

Stand van zaken

Het wijzigingsplan is op 3 april 2017 vastgesteld. Het plan is nu onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.