Wijzigingsplan Kom Vessem, Kuilenhurk 12

Het wijzigingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Kuilenhurk 12. Het maakt de splitsing van een woonboerderij mogelijk. Meer informatie vindt u in de bekendmaking

Stand van zaken

Het plan is vanaf 15 maart 2018 onherroepelijk.

Het plan

De documenten van het plan staan op deze pagina.

Het digitale plan.

Meer info

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Krieken van het team Ruimte (bereikbaar via telefoonnummer 0497- 531 300) of per email.