Wijzigingsplan Kuilenhurk 33, Vessem

Het plan betreft een woningsplitsing van de bestaande langgevelboerderij aan de Kuilenhurk 33 te Vessem. Dit is mogelijk door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die hiervoor is opgenomen in het geldende bestemmingsplan "Kom Vessem".

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 30 juni 2011 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft vanaf 25 augustus gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het plan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per e-mail).