Wijzigingsplan Mr. de la Courtstraat 2

Het plan betreft de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel aan de Mr. de la Courtstraat 2 in Vessem. Dit is mogelijk door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid die hiervoor is opgenomen in het geldende bestemmingsplan "Kom Vessem".

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 23 juni 2011 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is op 15 augustus 2011 vastgesteld. Het plan heeft vanaf 25 augustus 2011 gedurende zes weken te inzage gelegen. Gedurende deze termijn is er geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het plan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Joosten van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per e-mail).

Zie ook