Wijzigingsplan Natuurcompensatie COT

Het plan is de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de noodzakelijke compensatie van het compagnies oefenterrein van het ministerie van Defensie. De percelen waar de compensatie plaatsvindt liggen aan het Rouwven in Wintelre en de Genderweg in Steensel.

Het bestemmingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Paul Kieboom van het team Ruimte (doorkiesnummer 0497-531300 of per email).