Wijzigingsplan Smitspad 1, Wintelre

Het wijzigingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming van het perceel aan het Smitspad 1 in Wintelre. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.

Stand van zaken

Het ontwerpwijzigingsplan heeft met ingang van 20 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen op het plan ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het wijzigingsplan is op 5 augustus ongewijzigd vastgesteld en heeft met ingang van 15 augustus gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld. Het wijzigingsplan is onherroepelijk.

Wijzigingsplan

De onderdelen uit het bestemmingsplan kunt u hieronder downloaden en hier digitaal inzien.

Meer info

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte via telefoonnummer 0497-531 300.