Structuurvisie Plus gemeente Eersel

In de StructuurvisiePlus is het ruimtelijke beleid vastgelegd. De uitgangspunten van de StructuurvisiePlus zijn integraal overgenomen in de Structuurvisie 2011 gemeente Eersel.